Biểu mẫu For 01-02 màu

Mã số sản phẩm : BMF1
16.000₫
* Kích thước: A5 * Màu in: 01 - 02 màu * Số mặt in: 01 mặt * 1 cuốn 50 bộ - 1 bộ 02 liên ( For 70 gsm) * Thành phẩm: cấn răng cưa, đóng số nhảy, đóng bìa

* Kích thước: A5

* Màu in: 01 - 02 màu 

* Số mặt in: 01 mặt 

* 1 cuốn 50 bộ - 1 bộ 02 liên ( For 70 gsm)

* Thành phẩm: cấn răng cưa, đóng số nhảy, đóng bìa

Sản phẩm bán chạy