Biểu mẫu y tế - bệnh viện

Mã số sản phẩm : BMY1
500₫
* Kích thước : A3 * Giấy For 70 gsm * In 2 mặt * In 1 màu xanh, đen, đỏ * Nếu đóng số nhảy cộng thêm 5.000 đồng/cuốn (Đóng số nhảy, đóng cuốn, cắt xén, bìa)

* Kích thước : A3 

* Giấy For 70 gsm

* In 2 mặt 

* In 1 màu xanh, đen, đỏ 

* Nếu đóng số nhảy cộng thêm 5.000 đồng/cuốn (Đóng số nhảy, đóng cuốn, cắt xén, bìa)

 

Sản phẩm bán chạy