Sổ sách ghi chép

Mã số sản phẩm : SS1
25.000₫
* Kích thước: A4 * Bìa For Thái - Ruột For 70, 96 trang cả bìa * In 01 màu * In 2 mặt * Thành phẩm đóng cuốn, cắt xén.

* Kích thước: A4

* Bìa For Thái - Ruột For 70, 96 trang cả bìa

* In 01 màu 

* In 2 mặt 

* Thành phẩm đóng cuốn, cắt xén.

Sản phẩm bán chạy