Biểu mẫu carbonless hai liên

Mã số sản phẩm : HD4
50.000₫
* Kích thước: A4 * Màu in: 01 - 02 màu * Số mặt in: 01 mặt * 1 cuốn 50 bộ - 1 bộ 02 liên ( Trắng, hồng,) * Thành phẩm: cấn răng cưa, đóng số nhảy, đóng bì

* Kích thước: A4

* Màu in: 01 - 02 màu 

* Số mặt in: 01 mặt 

* 1 cuốn 50 bộ - 1 bộ 02 liên ( Trắng, hồng,)

* Thành phẩm: cấn răng cưa, đóng số nhảy, đóng bì

Sản phẩm bán chạy