Carbonless khổ 13.5 x 29.3 cm

Mã số sản phẩm : Ca135293
290.000₫ 360.000₫
Carbonless khổ 13.5 x 29.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy, đóng số nhảy Các giá này cũng áp dụng khuyến mãi giảm giá theo tỷ lệ giảm giá của giá 50 cuốn. Ví dụ: số lượng 10 cuốn khuyến mãi 20% thì các số lượng khác cũng khuyến mãi 20%.

Carbonless khổ 13.5 x 29.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy, đóng số nhảy

Các giá này cũng áp dụng khuyến mãi giảm giá theo tỷ lệ giảm giá của giá 50 cuốn.

Ví dụ: số lượng 10 cuốn khuyến mãi 20% thì các số lượng khác cũng khuyến mãi 20%.

Sản phẩm bán chạy