Carbonless khổ 14 x 20 cm

Mã số sản phẩm : Ca140200
240.000₫ 300.000₫
Carbonless khổ 14 x 20 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy, đóng số nhảy Các giá này cũng áp dụng khuyến mãi giảm giá theo tỷ lệ giảm giá của giá 50 cuốn. Ví dụ: số lượng 10 cuốn khuyến mãi 20% thì các số lượng khác cũng khuyến mãi 20%.

Carbonless khổ 14 x 20 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy, đóng số nhảy

Các giá này cũng áp dụng khuyến mãi giảm giá theo tỷ lệ giảm giá của giá 50 cuốn.

Ví dụ: số lượng 10 cuốn khuyến mãi 20% thì các số lượng khác cũng khuyến mãi 20%.

Sản phẩm bán chạy