Hóa đơn VAT - 2 màu - 6 đến 10 cuốn

Mã số sản phẩm : HD2-6den10
220.000₫
* SẢN PHẨM - In 2 màu - Giấy Carbonless 3 liên: trắng - hồng - xanh - Qui cách: 50 bộ/cuốn, cấn răng cưa hoặc dán gáy, đóng cuốn.

* SẢN PHẨM

- In 2 màu

- Giấy Carbonless 3 liên: trắng - hồng - xanh

- Qui cách: 50 bộ/cuốn, cấn răng cưa hoặc dán gáy, đóng cuốn.

Sản phẩm bán chạy