In giấy khen, giấy chứng nhận

Mã số sản phẩm : GK
4.000₫ 5.000₫
Giấy khen, giấy chứng nhận , bằng khen, bằng tốt nghiệp là một vật quan trọng, minh chứng rõ ràng, cụ thể việc công nhận thành tích đạt được của cá nhân, tập thể sau một quãng thời gian nỗ lực, phấn đấu và cống hiến. Chính vì vậy đây là vật phẩm có ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện sự trân trọng của tổ chức đối với cá nhân, tập thể trong hoạt động học tập, công tác.

Giấy khen, giấy chứng nhận, bằng khen, bằng tốt nghiệp là một vật quan trọng, minh chứng rõ ràng, cụ thể việc công nhận thành tích đạt được của cá nhân, tập thể sau một quãng thời gian nỗ lực, phấn đấu và cống hiến.

Chính vì vậy đây là vật phẩm có ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện sự trân trọng của tổ chức đối với cá nhân, tập thể trong hoạt động học tập, công tác.

Sản phẩm bán chạy