GIẤY IN LIÊN TỤC ĐỤC LỖ |GIẤY CARBON | GIAY IN LIEN TUC

giấy in liên tục, giấy in đục lỗ

* Giấy in liên tục Biên Hòa -  Giấy in liên tục Đồng Nai 

  - In giấy liên tục vi tính 

      * Giấy in liên tục 1 liên : giấy in khổ a4, giấy in khổ a3, khổ a5, khổ a6 .. liên tục có hai hàng lỗ hoặc giấy tờ rời giấy    gam nguồn gốc giấy bãi bằng.

      * Giấy liên tục 2 liên, 3 liên, 4 liên, 5 liên, 6 liên: là giấy carbon khổ a4, a3... liên tục có hai hàng lỗ hoặc giấy tờ rời  giấy gam nguồn gốc giấy indonesia.

- Kích thước in

+ Giấy in liên tục Khổ A3, Khổ A4, Khổ A5

+ Giấy in liên tục 1 liên, 2 liên, 3 liên, 4 liên, 5 liên, 6 liên. Giấy liên tục các khổ A3, khổ A4, Khổ A5, Khổ A6 Nhận sản xuất theo yêu cầu của khách hàng sản phẩm in liên tục mọi khổ giấy: 

+ Khổ loại 279: 210x279 mm(21x27,9 cm), 240x279 mm(24x27,9 cm), 380x279mm(38x27,9 cm).

+ Khổ loại giấy in liên tục A4 - A3: 210x297mm (21x29,7 cm), 240x297mm (24x29,7 cm), 380x297mm (38x29,7 cm),

+ Khổ giấy 305: 210x305mm (21x30,5 cm), 240x305 mm(24x30,5 cm), 380x305 mm(38x30,5 cm) 

- Sản phẩm in

 * In hóa đơn gtgt, in hóa đơn vat, in hóa đơn xuất khẩu, in hóa đơn điện nước, hóa đơn tiền điện

 * in phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, phiếu thu, phiếu chi,phiếu ăn, phiếu cân, phiếu xuất nhập cảng..

 * in logo công ty trên giấy liên tục bãi bằng hoặc giấy carbon

 * in các ấn phẩm khác.

giấy in vi tính liên tục

- BÁO GIÁ SẢN PHẨM IN GIẤY IN LIÊN TỤC (Tham khảo, báo giá chính xác vui lòng liên hệ 0963.75.75.79)

* Báo giá giấy in liên tục khổ 21 x 14 cm
* Báo giá giấy in liên tục khổ 21 x 27.9 cm

In giấy liên tục

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Sản phẩm bán chạy