Thủ tục đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn đồng nai

Thủ tục đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn đặt in cho công ty mới thành lập
Phản hồi thắc mắc của khách hàng về thủ tục đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn đặt in cho doanh nghiệp mới thành lập. SONG PHƯƠNG hướng dẫn khách hàng theo các quy định mới nhất đang áp dụng tại thời điểm tháng 10 năm 2014 như sau:
 
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in cho công ty mới
1. Làm mẫu 06/GTGT nộp cơ quan thuế, thời gian xử lý 7 ngày.
Tải về ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ – MẪU 06/GTGT THÔNG TƯ 156

2. Làm công văn mẫu 3.14 Thông tư 39/2014/TT-BTC nộp cơ quan thuế, thời gian xử lý 7 ngày.
Tải về ĐỀ NGHỊ ĐẶT IN HÓA ĐƠN – MẪU 3.14 THÔNG TƯ 39

3. Đặt in hóa đơn và lấy bộ hóa đơn mẫu. (Sau khi đã có công văn cho phép sử dụng hóa đơn đặt in)

4. Làm Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK nộp cơ quan thuế, thời gian xử lý 5 ngày.

5. Hồ sơ cần chuẩn bị:
Bản photo công chứng các giấy tờ: Giấy ĐKKD, CMND Giám đốc, hợp đồng đặt in hóa đơn, bộ hóa đơn mẫu.

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế cho công ty mới
Trường hợp khách hàng sử dụng cách mua hóa đơn của cơ quan thuế thì cần chuẩn bị thêm:

6. Giấy ủy quyền và CMND người mua hóa đơn.

7. Con dấu vuông có MST của doanh nghiệp để đóng lên hóa đơn.

8. Bản cam kết mẫu 3.16 TT39/2014/TT-BTC.