PHÍ THIẾT KẾ TÚI XÁCH

SẢN PHẨM THIẾT KẾ THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
Thiết kế túi xách (1 mẫu)
- Sửa chữa 
thiết kế (3 lần)
- 1 
CD Rom file gốc

5 ngày

(không bao gồm 

thời gian chờ thông tin KH)

 

500.000

 

Túi giấy

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Sản phẩm bán chạy