File vector là gì, tại sao tôi phải cần chúng?

A: Biểu tượng (logo) của tôi là một file jpg (định dạng bitmap), và nó có thể chỉ cần lưu sang định dạng pdf và nó sẽ trở thành file vector?
 
B: Thật không may nó không đơn giản đến vậy, logo của bạn cần phải được hoàn toàn vẽ lại từ đầu sang một định dạng vector sử dụng các phần mềm như Adobe Illustrator. Các đồ họa viên của chúng tôi có thể vẽ lại logo của bạn với một chi phí nhất định và cung cấp lại cho bạn để cất giữ và sử dụng cho tất cả các nhu cầu về quảng cáo trong tương lai.

 

 

PHÍ VẼ LẠI LOGO

SẢN PHẨM THỜI GIAN ĐƠN GIÁ

Vẽ lại Logo cho Khách hàng

Chuyển về file Vector

Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Trong ngày làm việc 300.000
 

 

 

*Lưu ý: (giá trên có thể thay đổi để phù hợp hơn với các yêu cầu thực tế và chưa bao gồm 10% VAT)

Vẽ lại Logo

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Sản phẩm bán chạy